Ενεργειακή Κοινότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τα νησιά γίνονται πράσινα

Οι αρχές μας

Πιστεύουμε

Στην Ενεργειακή Κοινότητα Ήλεκτρον πιστεύουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή. Ζούμε, κινούμαστε, εργαζόμαστε και σε όλες αυτές τις καθημερινές μας ενέργειες καταναλώνουμε ενέργεια. Καταναλώνουμε ενέργεια στην μεταφορά, στην θέρμανση και ψύξη και στην χρήση μηχανημάτων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Καταναλώνουμε ενέργεια σχεδόν σε οποιαδήποτε κίνησή μας.

Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι στα χέρια όλων μας. Καμία κυβέρνηση, καμία επιχείρηση, κανένα μεγάλο συμφέρον δεν είναι πιο υπεύθυνο από ότι εμείς οι ίδιοι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που τους δίνουμε δύναμη, αγοράζοντας τα αγαθά τους και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τους. Καταναλώνουμε ενέργεια γιατί η ενέργεια είναι χρήσιμη για την ζωή μας.

Πιστεύουμε επίσης ότι η γενιά μας μπορεί να αντιστρέψει την κλιματική αλλαγή χωρίς να θυσιάσουμε απαραίτητα την ποιότητα της ζωής μας. Έχουμε τα εργαλεία και την τεχνολογία, χρειάζεται θέληση για να το κάνουμε.

Όραμα

Η ενεργειακή μας κοινότητα στοχεύει στην απεξάρτηση της ενέργειας των νησιών του Νοτίου Αιγαίου από την καύση υδρογονανθράκων. Στοχεύουμε στην παραγωγή όλης της απαιτούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην εξαγωγή της υπερβάλλουσας ενέργειας εκτός την περιοχής μας. Σχοπεύουμε να κάνουμε αυτή την δραστηριότητα κερδοφόρα για την κοινωνία και τους επενδυτές γιατί χρειάζονται και οι δύο δυνάμεις για να καταστήσουμε το όραμά μας δυνατό.

Σκοπός

Αυτό που ωθεί την εργασία μας είναι να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για την γενιά μας και τις επόμενες γενεές. Είναι στα χέρια μας να αφήσουμε τον κόσμο με περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ή να το μαζέψουμε μαζί με αυτό που ήδη υπάρχει σε αυτήν ακριβώς όπως είναι στα χέρια μας να πετάξουμε τα απορρίματά μας στην παραλία ή να τα μαζέψουμε μαζί με τα απορρίματα των άλλων.

Η διατήρηση του πολικού παγου, η προστασία των κοραλιών και των υδροβιότοπων είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι επόμενες γενεές των ανθρώπων και των ζώων να ζήσουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Στρατηγική

Παραγωγή Ενέργειας: Η Ενεργειακή Κοινότητα ξεκινά μέσα στο 2022 με 20 kWp δυναμικότητα παραγωγής. Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε αυτόν τον αριθμό στα 500 kWp μέσα στα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Υποστηρίζουμε τα νοικοκυριά των μελών μας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα υποστηρίζουμε ενεργά σε κρατικές επιδοτήσεις. Αγοράζουμε και νοικάζουμε στα μέλη μας οικοσυσκευές που εξοικονομούν ενέργεια. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα σύστημα κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ των μελών της κοινότητας, τα οποία φορτίζονται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενεργειακές Κοινότητες: Υποστηρίζουμε άλλες ενεργειακές κοινότητες με τεχνογνωσία για να πετύχουν το κοινό μας όραμα και σε άλλες περιοχές.

Εγγραφή

Η εγγραφή στην κοινότητα επιτυγχάνεται με την αγορά ενός μεριδίου στην τιμή των 100 Ευρώ από την Ενεργειακή Κοινότητα. Λοιπά προαιρετικά μερίδια μπορούν να αγοραστούν είτε από άλλα μέλη της κοινότητας είτε κατα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κοινότητας.

Προνόμια μελών:

Τα μέλη μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρισμό στην προνομιακή τιμή των 0.05 €/KWh. Η ενέργεια που μπορούν να αγοράσουν τα μέλη από την κοινότητα εξαρτάται από την ετήσια παραγωγή της κοινότητας και τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει το μέλος.

Τα μέλη μπορούν να νοικιάσουν οικοσυσκευές εξοικονόμησης ενέργειας από την ενεργειακή κοινότητα. Γιατί να αγοράσετε καινούριες οικοσυσκευές αν μπορείτε να τις νοικίασετε από την κοινότητα; Αγοράζουμε οικοσυσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τις νοικιάζουμε στα μέλη μας ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν.

Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά οχήματα. Αγοράζουμε ηλεκτρικά οχήματα και επιτρέπουμε στα μέλη μας να τα χρησιμοποιούν. Τα οχήματα αυτά είναι ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανάκια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ηλεκτρικά βαν. Υπάρχει περιορισμός χρήσης αυτών των οχημάτων ανέλογα με τον αριθμό μεριδίων που το μέλος κατέχει στην κοινότητα.

37000Ετήσια παραγωγή σε KW
370Μερίδια ΕΚΟΙΝ
100KWh ανά μερίδιο
100 €Τιμή μεριδίου
20 €Ετήσιο όφελος ανά μερίδιο

Επένδυση

Τα κεφάλαια που επενδύονται στην Ενεργειακή Κοινότητα Ηλεκτρον αποκτούν αξία και συμβάλλουν στο όραμα της διάσωσης της ζωής στον πλανήτη.

Οι επενδυτές μπορούν να χρηματοδοτήσουν το έργο της κοινότητας αγοράζοντας μερίδια. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αποφασίζουμε στην επέκταση των επενδυτικών μας δραστηριοτήτων και αυξάνουμε το κεφάλαιο της κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητας τα οποία έχουν τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο κατά την απόφαση της αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να συμμετάσχουν αγοράζοντας νέα μερίδια.

Τα μέλη που δεν συμμετέχουν στα οφέλη της Ενεργειακής Κοινότητας απολαμβάνουν μια ετήσια απόδοση της τάξης του 10%. Για κάθε 10 μερίδια που κατέχει ένα τέτοιο μέλος λαμβάνει ένα νέο μερίδιο κάθε έτος. Τα μερίδια μπορούν να πωληθούν στα άλλα μέλη της κοινότητας. Η ΕΚΟΙΝ Ηλεκτρον δεν πουλάει απευθείας μερίδια στα μέλη παρα μόνο το υποχρεωτικό εκτός αν αποφασιστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση. Η ΕΚΟΙΝ Ηλεκτρον είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός και ως εκ τούτου δεν διανέμει μέρισμα.

2022

Ο χρόνος που μεταστρέφουμε την κλιματική αλλαγή

Πιστεύουμε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να παράγουμε ηλεκτρισμό στα νησιά μας από την καύση του πετρελαίου. Η αναστροφή της κλιματικής αλλαγής απαιτεί επενδύσεις. Αντί λοιπόν να ξοδεύουμε τα χρήματά μας στο πετρέλαιο και τον λιγνίτη κάθε φορά που ανοίγουμε το κλιματιστικό μας, ας στρέψουμε τα χρήματα αυτά σε ενέργειες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας.

Εγγραφή μέλους

Η κατοχή μεριδίων στην ΕΚΟΙΝ Ήλεκτρον επιτρέπει στα μέλη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην προνομιακή τιμή των 0,05€/KWh. Οι παρακάτω εκτιμήσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή των 37.000 KWh. Η σύγκριση των τιμών της ενέργειας γίνεται μεταξύ της τιμής της Ήλεκτρον και της ΔΕΗ.

1 Μερίδιο

Ετήσιο κέρδος 20€

Μπορούν να αγοραστούν περίπου 100 KWh ετησίως από την κοινότητα στην τιμή των 0,05 €/Kwh το οποίο θα αποφέρει μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 20 Ευρώ τον χρόνο.

5 Μερίδια

Ετήσιο κέρδος 100€

Μπορούν να αγοραστούν περίπου 500 KWh ετησίως από την κοινότητα στην τιμή των 0,05 €/Kwh το οποίο θα αποφέρει μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 100 Ευρώ τον χρόνο.

10 Μερίδια

Ετήσιο κέρδος 200€

Μπορούν να αγοραστούν περίπου 1000 KWh ετησίως από την κοινότητα στην τιμή των 0,05 €/Kwh το οποίο θα αποφέρει μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 200 Ευρώ τον χρόνο.

20 Μερίδια

Ετήσιο κέρδος 400€

Μπορούν να αγοραστούν περίπου 2000 KWh ετησίως από την κοινότητα στην τιμή των 0,05 €/Kwh το οποίο θα αποφέρει μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 400 Ευρώ τον χρόνο.

Επικοινωνία

Πάρτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας

Καναδά 21 Ρόδος

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×